Nieuws


Lijkt de online agenda vaak volzet?

Enkele tips:

 • checkups, voorschriften en planbare zorgen doe je liefst niet op maandag of vrijdagavond
 • er komen de dag zelf nog op verschillende tijdstippen afspraken vrij voor acute problemen (ziek, pijn,...)
 • Als er online geen plek is mag u altijd telefoneren, liefst in de voormiddag, de secretaresse kan extra bekijken wat mogelijk en nodig is. Ook later op de dag mag u nog telefoneren als een consult de dag zelf nodig is (bv ongeval gehad; ziek kindje,...)

Momenteel is er geen patiëntenstop meer in de praktijk.


Telefonisch bereikbaar:


 • Secretariaat: elke voormiddag van 8 - 12u
 • Arts: elke avond van 17u15 - 18u


Buiten deze uren zijn we telefonisch bereikbaar voor spoedgevallen (bv wondhechting, plotse hevige pijn,...) tussen 8 en 19u. 


Graag uw aandacht voor onderstaande:

* Het emailadres is enkel voor administratieve zaken die niet privacygevoelig zijn, dus geen medische vragen of voorschriften.


* Er wordt zo weinig mogelijk telefonisch advies gegeven. Het is van belang voor een goede inschatting van uw gezondheidstoestand dat uw huisarts u persoonlijk kan onderzoeken. Een telefonische consultatie is slechts onder bepaalde voorwaarden mogelijk (bv opvolging gekend probleem, milde covidinfectie bij gekende patiënt, bespreken resultaten,...).


* Vraag bij uw afspraak voldoende voorschriften om de tijd tot een volgende voorziene consultatie te overbruggen. Er worden zo weinig mogelijk telefonisch voorschriften verstrekt. Als er uitzonderlijk toch documenten worden afgeleverd, gebeurt dit omwille van de privacy via de identiteitskaart of Helena en niet per email.

Info ivm covid-19 

(info 23/11/22)


Vaccinatie


De vaccinatiecentra sluiten vanaf december 2022. Er is een mogelijkheid om via de huisarts/apotheek nog een vaccinatie te verkrijgen. We denken hier in het bijzonder aan mensen die:

* +18 jaar zijn en nog niet gevaccineerd; niet geboosterd in najaar 2022 of geboosterd vóór 12 september (met de "gewone" pfizer)

* 12-18 jaar zijn die nog niet geboosterd zijn

* 5-12 jaar zijn die nog niet gevaccineerd zijn

* 6mnd - 5 jaar zijn met verhoogd risicoprofiel

Wens je alsnog een covid-vaccinatie, spreek gerust met uw huisarts hierover.


Vaccinatie tegen Covid19 blijft namelijk zeker zinvol! En wel om deze redenen:

 • De bescherming van een covidvaccin tegen ernstige ziekte (hospitalisatie, long covid enz) is zeer goed op korte termijn maar een stuk minder na > 6 maanden.  We gaan ervan uit dat een jaarlijkse inenting tegen covid net zoals tegen griep noodzakelijk zal blijven om goed beschermd te zijn.
 • Hoe meer mensen gevaccineerd zijn, hoe minder verwoestend covid kan zijn in onze maatschappij (strenge maatregelen of lockdowns vermijden)
 • Hoe minder mensen (ernstig) ziek worden door covid, hoe minder de zorgsector overbelast wordt en hoe minder kans dat operaties of consultaties uitgesteld moeten worden.

De bescherming van een doorgemaakte covidinfectie is veel minder goed dan de bescherming na vaccinatie.

Voor de duidelijkheid: we spreken over bescherming tegen ernstige covid (hospitalisatie, complicaties,...). Zowel een vaccin als een eerdere besmetting kunnen niet altijd voorkomen dat u opnieuw besmet raakt met een (milde) covid-infectie.


Wat doen bij symptomen?


Elke persoon met symptomen (verstopte neus of loopneus, hoesten, keelpijn, spierpijn, grieperig gevoel, diarree of koorts/zweten) is mogelijks besmet met het coronavirus. Vermijd zoveel mogelijk contact met anderen: blijf thuis tot u genezen bent.

Hebt u (vermoedelijk) covid en wenst u onderzocht te worden door de huisarts: wacht dan in de auto ipv in de wachtzaal. (schrijf dit bij uw online afspraak of telefoneer in de voormiddag).


Testen op covid-19


In de huisartsenpraktijk wordt enkel nog getest indien de huisarts het medisch nodig acht. Dit gebeurt met een antigensneltest of met een PCR.

Indien u een test wil om andere redenen kan u een zelftest doen (best eerst in de keel en dan in de neus), een antigensneltest bij de apotheek laten afnemen of een PCRtest in een testpunt. Deze PCR kan u zelf regelen via mijncoronatest.be of mijngezondheid.be.

Is uw testresultaat positief (= besmet), ga in thuisisolatie. U moet minstens 7 dagen in isolatie blijven. 

Bent u positief en heeft u vragen voor de huisarts: telefoneer dan eerst met het secretariaat in de voormiddag. Zij plant wat nodig is: een consultatie, de dokter die u terugbelt of enkel een attest voor het werk (per email).

Raadplegingen en huisbezoeken


Raadpleging


 • Maak bij voorkeur online een afspraak. Lukt dit niet of is de online agenda volzet, dan kan u telefoneren in de voormiddag (secretariaat).
 • Er is 1 afspraak voor 1 persoon. Komt u met 2 personen, boek dan een dubbele afspraak.
 • Heeft u meer tijd nodig (bv ingreep, plaatsen spiraal), maak dan telefonisch een afspraak zodat we voldoende tijd kunnen voorzien. Voor een psychologisch gesprek, een sport- of verzekeringsonderzoek kan u een apart type afspraak online inboeken. 
 • Breng altijd uw identiteitskaart en een klevertje van het ziekenfonds mee.

Vertegenwoordigers kunnen een afspraak inboeken via het online agendasysteem van introlution (rizivnr: 1-99294-41-004).


Huisbezoek 


 • Vraag een huisbezoek telefonisch aan tijdens de voormiddag.
 • Kom op raadpleging indien mogelijk. Huisbezoeken zijn voorbehouden voor mensen die zich om medische redenen niet kunnen verplaatsen.